ചെറുപയർ കറിക്കു ഇത്രക്ക് രുചിയോ ? അതും തേങ്ങാ ചേർക്കാതെയുള്ള കറി||Green Gram Curry
83 Comments


Green gram – 250g, soaked overnight
Onion – 2 big, finely chopped
Tomato – 2, finely chopped
Ginger – 1 big piece
Garlic – 10 big cloves
Green chilly – 3 nos
Mustard seeds – ½ tbsp
Cumin seeds – ½ tbsp
Bay leaf- 1
Turmeric powder – ¾ tbsp
Coriander powder – 2 tbsp Chilly powder – 1 tbsp
Cumin powder – ¼ tbsp.
Garam masala – to taste
Salt – to taste
Coconut oil Today, let’s make a delicious green gram curry.. Green gram – 250g, soaked overnight Onion – 2 big, finely chopped
Tomato – 2, finely chopped paste of Ginger – 1 big piece
Garlic – 10 big cloves or 2 tbsp ginger garlic paste Green chilly – 3 nos For the spices, we need Turmeric powder, Chilly powder, Coriander powder, cumin seed powder, mustard seeds, cumin seeds and garam masala to prepare the curry, firstly add coconut oil to a pressure cooker add 1/2 tbsp mustard seeds and let it splutter add Cumin seeds – ½ tbsp immediately add chopped onions add green chillies to taste add a bay leaf as the moisture from the onions is lost, add ginger garlic paste saute the paste until its raw smell goes away Add ¾ tbsp turmeric powder and sauté until the raw smell goes away Add 2 tbsp coriander powder and sauté until the raw smell goes away Add 1 tbsp chilly powder (or as per your taste) and sauté until the raw smell goes away add chopped tomatoes and salt to taste add Cumin powder – ¼ tbsp mix thoroughly close with a lid and cook the tomatoes until soft and mushy if you do not have enough time to soak the green gram, simply dry roast the green gram in a pan and add to the pressure cooker now, add soaked green gram to the pressure cooker add 3 glasses of water to cook the green gram put on the lid and cook for 5 whistles and turn off the flame the green gram has now cooked well.. add garam masala to taste Add garam masala to taste.. Add little first, taste the curry and add more if required.. turn off the flame and garnish with some curry leaves curry is now ready.. transfer to a serving bowl..

83 thoughts on “ചെറുപയർ കറിക്കു ഇത്രക്ക് രുചിയോ ? അതും തേങ്ങാ ചേർക്കാതെയുള്ള കറി||Green Gram Curry

 1. Hi chechi
  എന്റെ അനിയന്റെ favt ആണ് . But ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലട്ടോ. Next time ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടെ

 2. ഫസ്റ്റടിക്കാൻ ഓടി വന്നതാ 😔അപ്പോഴേക്കും ആളായല്ലോ. എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹാ മിയ ചേച്ചീടെ ഒരു വിഡിയോക്കെങ്കിലും ഫസ്റ്റടിക്കണമെന്ന്

 3. മിയാ …….
  ഇനി മസാളാ …. ന്ന് പറഞ്ഞാ അടി കിട്ടും . മസാല.

 4. Hi chechi….. Ningall powli ann to…. Njn cooking cheyan start cheydadh tanne chechi d videos kanditann…. And almost every recipe has become successful…. applause and thanks for explaining every recipe in detail…. I am looking for more recipes from uu…

 5. ഹായ് ചേച്ചി.. എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി.. ഉറപ്പായും നാളെ ഇതായിരിക്കും ഞങളുടെ വീട്ടിലെ കറി… ☺️

 6. നാട്ടിലെ പയറ് 5 വീസിൽ അടിച്ചാൽ ഗ്ലസ്സിൽ ഒഴിച്ച് വലിച്ച് കുടിക്കേണ്ടി വരും
  ഒറ്റ വിസിൽ മതി മിയെ

 7. ചെറുപയർ ഉപയിഗിച്ചു ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു 😍😍😍😍

 8. Hi… എന്റെ കുഞ്ഞു ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമോ.. തിരിച്ചും help ചെയാം.. https://youtu.be/7fF3NdbhuK0

 9. 0:32 Chechi ningal pinnem thadichallo..kollaam, iniyum thadichalum thadi kurakaruthu ingine kaanana njangalkishttam, pinne face athupole thanne thadiyonnum koodiyittilla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *