The Food Chain – Billy Lợi
0 Comments


Xin chào mọi người. Tên của mình là Billy. Mình 10 tuổi. Ngày hôm nay, mình muốn nói về “CHUỖI THỨC ĂN” Tất cả các loài cây thì đều cần thức ăn để sống. Các cây xanh có thể tự tạo ra thức ăn cho chúng. Chúng cần không khí, nước và ánh sáng mặt trời để tạo ra thức ăn. Hầu hết các loài cây cũng cần đến đất. Tất cả các loài động vật cũng đều cần thức ăn để sống. Những loài vật này thì ăn cây cối. Chúng được gọi là “Plant eaters” – tức là các loài ăn thực vật hoặc những loài ăn cỏ. Những loài động vật này thì lại ăn các loại động vật khác. Chúng được gọi là “Meat eaters” – tức là những loài ăn thịt. Những loài ăn cỏ và những loài ăn thịt là một phần của chuỗi thức ăn. Hầu hết các chuỗi thức ăn đều bắt đầu bằng thực vật. Thực vật tạo ra thức ăn cho động vật. Chúng ta hãy nhìn một ví dụ về một chuỗi thức ăn. Châu chấu thì ăn lá cây để lớn. Sau đó ếch sẽ ăn châu chấu để có thể lớn lơn. Tiếp theo, cá sẽ ăn ếch để lớn lên. Con gấu nhỏ này sẽ bắt lấy con cá để ăn và sau đó con gấu này sẽ lớn lên. Chuỗi thức ăn này có 5 thành phần. Các loài thực vật là phần đầu tiên. Thành phần thứ 2 là con châu chấu. Các bạn có biết các thành phần khác là gì không? Đó là con ếch, con cá và con gấu. Cám ơn các bạn đã lắng nghe và tạm biệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *